sl7

Сауна

Како начин на релаксација, како вид одржување и прочистување на организмот, особено на кожата, сауната им била позната и на древните цивилизации. Влијанието што го има врз организмот на човекот се чуствува по само неколку минутен престој во неа. Нудиме сауни изработени од изворна финска чамовина. Внатрешноста на сауните подразбира основна опрема со лежаи, подлошки за глава, заштитни решетки за печката и решеткасто подножје. Дополнителната опрема е разнообразна: од основна печка до часовник за регулација со 24-часовна програма, термометар и песочен часовник.