sl7

Цени за користење

Бокс Сала
Бр. Услуга Времетраење Цена со ДДВ
1 *регистрирани бокс клубови 1 час 500.00 ден.
2 *регистрирани бокс клубови на СЦБТ 1 час 500.00 ден.
3 *регистрирани клубови за кик бокс 1 час 500.00 ден.
4 *регистрирани клубови за кик бокс на СЦБТ 1 час 500.00 ден.
5 *дневен билет за физички и правни лица индивидуален тренинг 1 час 500.00 ден.